Jokamiehenoikeudet

Suomessa perinteiset jokamiehenoikeudet antavat ainutlaatuiset mahdollisuudet liikkua vapaasti luonnossa ja nauttia metsän antimista. Lähes 90 prosenttia Suomen maapinta-alasta on jokamiehenoikeudella käytettävissä ulkoiluun ja virkistäytymiseen. Jokamiehenoikeudet koskevat myös Suomessa vierailevia ulkomaalaisia. Luonnossa liikkumiseen ei tarvita maanomistajan lupaa, eikä jokamiehenoikeuksista tarvitse maksaa. Jokainen suomalainen saa vapaasti kerätä luonnonvaraisia marjoja, sieniä ja kasveja joitakin luonnonsuojelulaeissa rauhoitettuja lajeja lukuun ottamatta.

Jokamiehenoikeuksiin liittyy samalla myös vastuu yhteisestä kansallisomaisuudestamme, puhtaasta luonnosta. Luonnon rauhaa ei saa rikkoa ja roskaaminen ja vahingonteko ovat rikoksia. Luonto on herkkä ja se uudistuu hitaasti, joten luonnossa liikuttaessa on vältettävä rikkomasta sen tasapainoa.

Sallittua on:

 • Kerätä luonnonvaraisia marjoja, sieniä, kukkia ja yleensä ruohomaisia kasveja, pihlajan- ja katajanmarjojen kerääminen on myös sallittua.
 • Kerätä maasta käpyjä tai kuivia risuja ja vastaavia luonnontuotteita.
 • Liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pelloilla, istutuksilla ja pihapiirissä.
 • Kulkea ja yöpyä tilapäisesti toisen maalla.
 • Kalastaa mato-ongella tai pilkillä.
 • Veneillä, uida ja peseytyä vesistössä.

Kiellettyä on:

 • Ottaa kasvavasta tai kaatuneesta puusta tuohta, kuorta, oksia, lehtiä, pihkaa, mahlaa ja käpyjä.
 • Ottaa sammalta, jäkälää, puuta, varpuja tai turvetta toisen maalta.
 • Niittää ruohoa.
 • Kulkea ja yöpyä toisen viljelymailla ja piha-alueella.
 • Tehdä avotulta toisen maalle ilman lupaa.
 • Roskata luontoa.
 • Kalastaa ja metsästää ilman lupaa.
 • Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa.